Omdat wij geloven dat een goede schoolopleiding van essentieel belang is voor onze kinderen, geven we ze thuis les middels GED, een van oorsprong Amerikaans systeem. Door het Zuid Afrikaanse Department of Education is dit programma goedgekeurd.

Daarnaast kijken we naar het niveau en vaardigheden van het kind. We kunnen het lesprogramma hierop aanpassen.  Dit in tegenstelling tot een ‘gewone’ school waar klassikaal les gegeven wordt. Aan het einde van de opleiding krijgen de kinderen een door de overheid goedgekeurd highschool diploma.

Ros geeft de kinderen van maandag tot vrijdag les. Hulp van vrijwilligers is hierbij van groot belang. Zij helpen onder andere met één-op-één begeleiding van onze kinderen met een beperking. Door die extra aandacht maken zij ontwikkelingen door die we nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Deze manier van lesgeven wordt niet gesubsidieerd door de overheid. Daarom kunnen wij altijd hulp gebruiken om onze kinderen te verzekeren van een goede educatieve basis. Kijk hiervoor op deze pagina